Om

Bestyrelse


Formand: Daniel Laflor

Næstformand: Claus Jensen

Kasserer: Anders Grønlund

Sekretær: Marianne Myrene

Bestyrelsesmedlem: Angelica Grønlund


Radio- og tv-nævnet er den kompetente

tilsynsmyndighed.