Om

Bestyrelse


Formand: Claus Jensen

Næstformand: Bent Ole Johansen 

Kasserer: Anders Grønlund

Sekretær: Virag Johansen 

Bestyrelsesmedlem: Angelica Grønlund


Radio- og tv-nævnet
er den kompetente tilsynsmyndighed.

https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/radio-og-tv-naevnet/